MISIJA VIRTUOZA

U Virtuozu vjerujemo da svako dijete ima potencijal za izvrsnost. Naša je misija pomoći da se taj potencijal ostvari. To činimo provedbom jedinstvenog programa za izgradnju karaktera i razvoj vrlina. Svi naši sadržaji znanstveno su utemeljeni, primjenjivi i prilagođeni djeci. Posvećujemo pažnju svakom detalju koji će im omogućiti dugoročne preduvjete za životni uspjeh.

 

Virtuoz Centar vrlina – velike stvari, od malih nogu!

7V PRISTUP

Svoj rad temeljimo na 7V pristupu. 7V je inovativna metodologija poučavanja koja sadrži sve bitne čimbenike za izgradnju iznimnog karaktera djece.