Virtuoz Centar vrlina nastao je u sklopu projekta Po(s)tres: vrednotama protiv stresa, koji kao korisnik provodi udruga Svjetski savez mladih Jugoistočna Europa. Partner na projektu je udruga Svjetski savez mladih Hrvatska. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 489.726,23 kn, od čega udio EU sufinanciranja iznosi 416.267,30 kn, dok je 73.458,93 kn financirano iz proračuna RH. Projekt se provodi od 17.7.2022. do 17.1.2024.

Ciljevi projekta su:

  1. Ojačati kapacitete partnerskih organizacija za neposredan rad u obrazovanju kako bi se odgovorilo na potrebu lokalne zajednice u Gradu Zagrebu za povećanjem psihološke otpornosti kod 50 djece koja su pretrpjela stres uslijed potresa i pandemije koronavirusa
  2. Ojačati kapacitete SSM JIE i SSMH za neposredan rad u obrazovanju izobrazbom 15 zaposlenika i volontera SSM JIE i SSMH kako bi odgovorio na potrebu lokalne zajednice za jačanjem psihološke otpornosti djece uslijed kriza potresa te pandemije koronavirusa, kroz educiranje 50 djece od 10 do 14 godina, na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije o vrijednostima; te kroz sastavljanje Tool Kit-a ‘’Vrednotama protiv stresa’’ s alatima za samopomoć djeci uslijed krize; i organiziranjem volonterske akcije sa svim sudionicima projekta.

Projekt će pružiti nove alate za rad u obrazovanju 15 zaposlenika i volontera te će osmisliti i provesti novi program za jačanje psihološke otpornosti kod 50 djece.

Za više informacija o projektu obratite se na ured@virtuoz.hr

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr