ADHD simptomi kod djece

ADHD simptomi kod djece


Izvor: istockphoto.com

Piše: Antonia Klepić, mag.psych.

Ponekad se kao roditelji zapitamo od kud nam dijete ima toliko energije. Skače, penje se i leti na sve strane. Mi jedva držimo korak s njim, a naše molbe i upute mu samo prolete kroz glavu. A kada ga napokon dobijemo da sjedne i odmori, ono se vrpolji i već traži sljedeću aktivnost. 

U našoj glavi se javlja pitanje je li riječ o dječjoj zaigranosti ili su to ADHD simptomi kod djece.

Što je ADHD? Koji su ADHD simptomi kod djece? Kada i kome se trebamo obratiti za pomoć? Saznajte u nastavku.

Što je ADHD?

ADHD (engl. attention deficit hyperactivity disorder) je kratica za niz ponašanja vezanih uz smetnje pažnje, hiperaktivnost i impulzivnost. 

Otkriva se već u (pred)školskoj dobi, a prvi simptomi se mogu primijetiti oko 4. godine života. Češće su pogođeni dječaci, i to najčešće u omjeru 3:1. 

 

U školskoj dobi se javlja kod 3 – 10% djece. Tada se djeca po prvi put susreću s dužim i složenijim zadacima. Za njih im je potreban veći raspon pažnje, fokus i mirnoća. 

Zato se upravo u toj dobi jasnije prepoznaju ADHD simptomi kod djece. 

Nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost djetetu otežavaju usvajanje znanja. Zbog toga mnogi pogrešno misle da je u pitanju lijenost za školu. Ili da je dijete još zaigrano i nedovoljno disciplinirano.

 

Nerazumijevanje i manjak podrške mogu dovesti do emocionalnih teškoća, loše slike o sebi, nižeg školskog uspjeha, smetnji u ponašanju i loših vršnjačkih odnosa. 

Bitno je zato znati kako ADHD nije samo faza koju dijete preraste. Ono je neurorazvojni poremećaj i kao takvog ga je važno prepoznati na vrijeme.

Izvor: rwapsych.com

ADHD simptomi kod djece 

Prema dijagnostičkim kriterijima (DSM-V; 2014) postoje tri tipa ADHD-a:

 • nepažljivi tip
 • hiperaktivno-impulzivni tip
 • kombinirani tip (najčešći)

Ako nas muči sumnja da nam dijete ima neki tip ADHD-a moramo pažljivo pratiti djetetove navike i obrasce ponašanja

Bitno je da ne skačemo s naglim zaključcima. Za postavljanje dijagnoze treba biti prisutno barem 6 simptoma nepažnje ili barem 6 simptoma hiperaktivnosti i impulzivnosti.

 

Na sljedeća ponašanja trebamo obratiti pozornost:

1. Simptomi nepažnje kod djeteta

 • lako ga ometaju stvari iz okoline
 • čini se da nas ne sluša čak i kada mu direktno govorimo
 • često gubi stvari i pribor 
 • teško održava pažnju tijekom zadataka ili igre 
 • radi brze i nepromišljene greške, ne pazi na detalje
 • teško prati upute i ne dovršava zadatke i obaveze 
 • teško organizira svoje zadatke 
 • često zaboravlja dnevne aktivnosti
 • često izbjegava i odbija duže aktivnosti koje zahtijevaju kontinuirani mentalni napor 

2. Simptomi hiperaktivnosti kod djeteta

 • stalno je u pokretu kao ”na baterije“ 
 • često se vrpolji, okreće na stolici i ustaje s mjesta
 • prsti i noge su mu nemirni, manipulira predmetima 
 • skače, penje se ili se trči kada nije prikladno 
 • puno i glasno priča, pjeva, viče 
 • teško se igra i obavlja aktivnosti u tišini ili miru

3. Simptomi impulzivnosti kod djeteta

 • ne čeka do kraja upute
 • daje odgovor prije nego se završi pitanje
 • često prekida ili ometa druge
 • teško čeka svoj red
 • burno emotivno reagira
 • prebacuje se s jedne aktivnosti na drugu

Čitajući ovakav popis pomislimo “Ufff pa i moje dijete se tako nekad ponaša!”

Važno je zato znati kada i kome se trebamo obratiti za pomoć ako nas muče ADHD simptomi kod djece.

Izvor: crawfordmedical.co.nz

Kada i kome se trebamo obratiti za pomoć?

Kada su nam u pitanju djeca često tražimo brze odgovore. No, prije nego što skočimo na pogrešan zaključak važno je da imamo na umu sljedeće. 

Ponašanja poput skakanja, trčanja, naglog reagiranja i zaboravljanja sastavni su dio dječjeg razvoja. A isto tako mogu biti i znak običnog umora, dosade ili prevelikih zahtjeva okoline. 

 

Tek ako primijetimo veći broj ponašanja koja nisu u skladu s dobi i ometaju dijete u dvije ili više sredina (npr. vrtić/škola i dom) trebamo se obratiti stručnjacima.

 

Dijagnostika ovog poremećaja nije brza niti jednostavna. Postavlja je tim stručnjaka na čelu sa pedijatrom i dječjim psihijatrom.

Pritom mora biti zadovoljeno minimalno 6 od 9 simptoma iz pojedine kategorije.

Terapija je moguća i sastoji se od farmakološke i kognitivno – bihevioralne terapije. One zajedno pomažu olakšati svakodnevnu prilagodbu djetetu.

Za kraj zapamtimo!

Djeca su po prirodi znatiželjna, energična i aktivna. Zato nam i je ponekad teško reći je li u pitanju zaigranost ili ADHD. Ako prateći razvoj djeteta i dalje imamo sumnju na ADHD najbolje što možemo je javiti se stručnjacima mentalnog zdravlja. Oni će nam detaljnije moći procijeniti stanje djeteta i dati vrijedne savjete za pomoć i podršku.

Tražite program za Vaše dijete koji će Vam pomoći povećati njegovu pažnju i koncentraciju kroz edukativne i zabavne sadržaje? Prijavite se na Virtuoz program i izgradite vrline svog djeteta.

Za sva pitanja javite nam se na kontakt. Za više odgojnih savjeta i informacija o programu, pratite nas na webu i društvenim mrežama.

Comments are disabled.